Visie

Vanuit een onbegrensde belangstelling en passie voor het vak profileert Menhir architecten zich in een breed werkveld. Het bureau is actief op het gebied van stedenbouw, architectuur en interieur, waarbij ook onderzoek, ondersteuning en het uitzetten van strategieën tot de expertise behoren. Goede gebouwen zijn het resultaat van een voortdurend ontwerpproces van het initiatief tot aan de oplevering en nazorg van een project, waarin de stad, de gebruikers, de opdrachtgever en de architect samenwerken met de ambitie om het meest optimale resultaat te bereiken.

Architecten hebben een verbindende rol. Zij brengen alle aspecten in het proces samen, zoals techniek, ontwerp, stedenbouw en landschap.

 

Hoe werken wij?

Wij luisteren en leven ons in; in de omgeving, de situatie, de sfeer. We denken aan materialen en kleuren, het altijd veranderende licht, de stand van de zon. Wij associëren en hebben veel ideeën. Wij nemen de ruimte; creëren vorm en inhoud, maken een concept. In de eerste schetsen laten we veel ruimte. Vervolgens passen we het plan en de tekeningen net zo lang aan totdat onze opdrachtgever tevreden is.  

 

CV resumé

Inge de Boorder studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie en de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Zij was werkzaam bij diverse architectenbureaus in Nederland en in het buitenland voor zij in 2005 Menhir architecten oprichtte.

Inge was Rijksgecommitteerde voor eindexamens aan de GRA., twaalf jaar lid van diverse welstand- en monumentencommissies in de provincies Noord Holland en Utrecht, jurylid bij diverse architectenselecties en docent op o.a. de Weekendschool. 

Inge de Boorder attended the GerritRietveldAcademy and the Academy for Architecture in Amsterdam. She worked for several firms in the Netherlands and abroad before she started at Menhir architects in 2005.

Over the past several years, Inge has served on a committee for exams in Architecture, for twelve years she was a member of a committee for the municipal permits and monuments in the provinces of North Holland and Utrecht. In addition, she has judged architect selections and has been a teacher at the Weekend school of Architecture. 

 

“Inge de Boorder is a professional architect, a serious practitioner of the profession, with a knowledge of repertoire, the city, the occupant, the space and the material.

She is a designer with an inquisitive, critical and enterprise mentality.

Inge is an architect with pleasure in work. She is someone who looks, talks, collects, makes, draws, construct and writes. She is a person who sources the city in search of times past, images of present and questions of the future”.

 

november 2017